Jordskjelv river i berggrunnen og har stort skadepotensiale for by og land, men det er bare halve sannheten. Norge er et langstrakt land med varierende geologi; hvilke typer av masse ligger over berggrunnen? Svaret har store konsekvenser for et jordskjelvs skadepotensiale og derav hvordan bygg må dimensjoneres.

Hva er Eurokode 8? Eurokode 8 angir bestemmelser for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner for seismisk påvirkning. Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner.

Ved jordskjelv skal det være sikret at mennesker er beskyttet, skadeomfang er begrenset og kritisk infrastruktur skal forbli operativ. Selv om sannsynligheten for sterke jordskjelv i Norge er lav, er det et krav om å dimensjonere etter Eurokode 8.

I webinaret tar Arve E. Mjelva, Volker Oye og Abdelghani Meslem deg gjennom hvilket datagrunnlag soneringen bygger på og hvordan akselerasjonsverdiene – som er beregnet i den nye soneringen – kan brukes innenfor dimensjonering ved Eurokode 8.