NORSAR inviterer til et åpent webinar om bruk av NORSARs nye soneringskart sammen med Eurokode 8.

Eurokode 8 angir bestemmelser for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner for seismisk påvirkning. Den er i samsvar med prinsipper og krav for konstruksjoners pålitelighet gitt i NS-EN 1990 ‘Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner’. På webinaret vil vi gå gjennom bakgrunn for kartet og riktig bruk av de nye soneringskart-verdiene.

Webinaret holdes av Dr. Abdelghani Meslem, seniorforsker ved NORSAR og førsteamanuensis ved NMBU og Dr. Volker Oye, forskningsleder ved NORSAR og førsteamanuensis ved UiO. Møteleder Arve E. Mjelva, viseadm.dir. NORSAR.