Bruker kan ved valg av kartpunkt eller adresse generere rapporter over seismiske data fra soneringskartet for alle lokasjoner i Norge og på Svalbard. Tjenesten leveres som en abonnementstjeneste eller som enkeltkjøp av punktanalyser:

  • Abonnement på hele Norge inklusiv Svalbard
  • Abonnement på spesifikke regioner / kommuner
  • Enkeltkjøp for ett kartpunkt én gang

Vis abonnementsbetingelser.

Rådgivningstjenester

NORSAR tilbyr også spesialanalyser på avvikende grunnforhold og spesielle konstruksjoner (høyere lastnivå og/eller mer krevende grunnforhold og/eller spesiell konstruksjon). I tillegg gir vi kurs og opplæring i bruk av jordskjelvkartet og prosjektering med jordskjelvlaster.

Kontaktinformasjon

For tilgang til tjenesten ta kontakt med NORSAR via epost soneringskart@norsar.no eller telefon 63805900.