Verdens energisektor domineres av fossilt brensel. For å bremse klimaendringene må vi redusere klimagassutslippene våre og skifte fra fossil til fornybar og bærekraftig energi og redusere utslipp fra industrien. Dette er en av dagens største, globale utfordringer. Vi mener en del av løsningen er dyp geotermisk energi, fangst og lagring av CO2.

Lagring av CO2

Sikker geologisk lagring av CO2 er et vesentlig tiltak for å redusere klimagassutslipp. NORSAR utvikler effektive og trygge metoder for CO2-lagring ved hjelp av mikroseismisk teknologi og geologisk overvåkning. Vi har unik erfaring med mikroseismisk overvåking av storskala CO2-lagringsprosjekter, spesielt under utfordrende omstendigheter. Vi er involvert i prosjekter som strekker seg fra Groningen gassfelt i Nederland til Salah i Algerie. De mikroseismiske overvåkningsmetodene som vi har utviklet for CO2-lagring og geotermiske anlegg, kan også̊ brukes til å overvåke gruver, kjernefysiske lagringsanlegg og dammer.

Utnyttelse av dyp geotermisk energi

Dyp geotermisk energi er en fornybar energikilde med et stort potensial for videreutvikling. NORSARs forskning innen bærekraftig energi omfatter derfor geotermisk energiteknologi. Vi vil bidra til en effektiv og trygg utnyttelse av dyp geotermisk energi og utvikler derfor seismiske kontrollsystemer for sikker bygging og drift av geotermiske anlegg. Hydrauliske brudd og trykk- eller temperaturendringer i energireservoar under drift skaper små jordskjelv. Slike rystelser kan true geotermiske brønners integritet og skape bekymring blant publikum. Vi bygger kunnskap som gjør at geotermisk energi er trygg og bidrar til lønnsomhet. NORSAR deltar i flere forskningsprosjekter med dette formålet.