ACT står for Accelerating CCS Technologies, og formålet til de 16 partene er å finansiere forsknings og -innovasjonsprosjekter som kan føre til sikker og kostnadseffektiv CCUS teknologi.

Den første ACT utlysningen for prosjektforslaget ble publisert i 2016 og resulterte i åtte prosjekter som startet høsten 2017. Den andre ACT utlysningen ble publisert i 2018 med et budsjett på 31 millioner euro og førte til 12 nye prosjekter som startet i høsten 2019.

Den tredje ACT utlysningen ble publisert i 2020. Budsjettet ligger på 27 millioner euro og 12 nye prosjekter ble planlagt å begynne høsten 2021. ENSURE-prosjektet er en del av denne porteføljen. 

Les mer her.