Prøvestansavtalen forbyr alle kjernefysiske sprengninger og belager seg på et internasjonalt verifikasjonsregime for å kunne kontrollere staters overholdelse av avtalen. Det er derfor en forutsetning at teknologiene for detektering etableres og styrkes hos signatarstatene.

Lang historie – flere prosjekter

Samarbeidet mellom Norge og Sentral-Asia strekker seg tilbake til 1990-tallet, da de norske og kasakhstanske delegasjonene møttes under forarbeidet til Prøvestansavtalen i Genève. NORSAR var en del av den norske delegasjonen til forarbeidet av avtalen som åpnet for signaturer i 1996. De kasakhstanske kollegene hadde behov for assistanse til å etablere kunnskap og programvare for analyse av digitale data fra sine seismiske arrayer og enkelstasjoner. Samarbeidet resulterte i flere møter og ble starten på et langvarig kompetanse- og teknologisamarbeid mellom NORSAR og Sentral-Asia.

I 2006 startet samarbeidet mellom Norge og Kirgisistan. Prosjektet bidro til teknisk oppgradering av Kirgisistans seismiske nettverk fra analoge til digitale registreringer og var det første offisielle prosjektet finansiert Utenriksdepartementet(UD).

Det andre UD-finansierte prosjektet var med Kasakhstan og startet i 2010. Det ble da etablert et internasjonalt opplæringssenter ved det nasjonale datasenteret i Almaty. Senteret har videreutdannet medarbeidere fra Kirgisistan, Kasakhstan, Tadsjikistan, Usbekistan og Turkmenistan i digital seismologi og metoder for analyse av data relatert til Prøvestansavtalen. God opplæring sikrer gode analyser. Over 100 personer har vært gjennom kurset som vanligvis varer i én måned.

Den norske støtten la grunnlaget for et utvidet samarbeid med etablering av felles kataloger over hendelser i regionen. Kunnskapen som erverves er viktig for å fremme det faglige samarbeidet og bidrar til å styrke verifikasjonsregimet – og dermed grunnlaget for Prøvestansavtalens troverdighet på lang sikt.

Markering av et langt samarbeid

Tirsdag 20. september ble samarbeidet gjennom tre tiår mellom Norge og Sentral-Asia markert på Kjeller. Markeringen ble gjennomført i forbindelse med at NORSAR hadde besøk av delegasjoner fra Kazakhstan og Kirgisistan for å dele erfaringer fra samarbeidet i det tredje UD finansierte prosjektet i rekken.

Med på markeringen var ambassadør for Kazakhstan til Norge, Yerkin Akhinazjanov, og Norges ambassadør til Sentral-Asia, John Mikal Kvistad.

Kvistad vektla i sin tale viktigheten av å bygge felles forståelse og tillitt mellom regionene og sikre etterlevelse av og kunnskap om verifikasjonssystemet. Han understreket også viktigheten av prosjektsamarbeidet mellom NORSAR og partnerne fra Kazakhstan og Kirgisistan.

Akhinazjanov på sin side trakk frem den stolte nedrustningshistorien til Kazakhstan etter sin uavhengighet fra Sovjetunionen og takket for den norske støtten til kapasitetsbygging i Sentral- Asia.

Kasakhstan tok tydelig grep da de erklærte sin uavhengighet i 1991. Da feltet for prøvesprengninger ble avviklet ble alle kjernevåpen returnert til Russland og Kasakhstan sluttet seg til Ikkespredningsavtalen. Landet er en tydelig stemme i det globale nedrustningsarbeidet.

- Selv om det UD-finansierte prosjektet avsluttes, så håper vi på å fortsette det viktige samarbeidet med Sentral-Asia i årene som kommer, sier administrerende direktør i NORSAR, Anne Strømmen Lycke.

Deltagere på markeringen av samarbeidet: Dr. Natalya Mikhailova, (direktør), Dr. Inna Sokolova, Dmitriy Gordiyenko, Prof. Kanatbek Abdrakhmatov (direktør), Anna Berezina (leder for NDC Kirgizstan), Yerkin Akhinazjanov, (ambassadør) John Mikal Kvistad (ambassadør), Fra NORSAR: Anne Strømmen Lycke (CEO), Arve Mjelva, Ben Dando, Helene Ruud, Tormod Kverna, Johannes Schweitzer, Helene Ruud og Svein Mykkeltveit.
Deltagere på markeringen av samarbeidet: Dr. Natalya Mikhailova, (direktør), Dr. Inna Sokolova, Dmitriy Gordiyenko, Prof. Kanatbek Abdrakhmatov (direktør), Anna Berezina (leder for NDC Kirgizstan), Yerkin Akhinazjanov, (ambassadør) John Mikal Kvistad (ambassadør), Fra NORSAR: Anne Strømmen Lycke (CEO), Arve Mjelva, Ben Dando, Tormod Kverna, Johannes Schweitzer, Helene Ruud og Svein Mykkeltveit.