I tillegg kommer det inn nye data fra Frankrike som sammenligner data fra geofonnoder, seismometre og ulike fiberkabler.

Resultatet av disse studiene kan gi bevis for at overvåking kan utføres mer kostnadseffektivt ved å bruke ny teknologi. Å formidle dette til samarbeidspartnere, myndigheter og andre interessenter for å bygge tillit til dataene og deres tolkning vil være en viktig oppgave i prosjektet.