IRIS DAS RCN koordinerer en global målekampanje for fibersystemer som er planlagt å holdes i perioden 1. - 28. februar 2023. Vi ønsker bidrag fra både forskning og næringsliv. 

Vi har ambisjoner om å iverksette en global kampanje der flere DAS-systemer registrer data samtidig, over en viss tid, i forskjellige regioner i verden. På denne måten kan vi se på teleseismiske jordskjelv og finne ut hvordan et globalt overvåkingssystem, basert på DAS, kan fungere. Vi håper at det er noen interessante globale skjelv i løpet av denne perioden, og at deltakerne kan laste opp data til et sentralt lagringssted. Dette vil også bidra til å kunne identifisere flaskehalser i dataformat, lagring og eventuelle juridiske problemer. Fra et vitenskapelig ståsted burde datasettet også gi muligheter for interessant forskning!  

Les mer om prosjektet her!