Prosjektet har fått støtte fra regjeringen som sier:

Regjeringen vil at Norge skal være ledende på kunnskap om Polhavet. Derfor gis det til sammen 3 millioner kroner til prosjektet "GoNorth", som skal bidra til mer kunnskap om og forskning på havområdene nord for Svalbard.

Målet med prosjektet er å øke kunnskapen om forholdene i havområdene nord for Svalbard, Polhavet. Den faglige profilen til prosjektet strekker seg fra geologien i undergrunnen til økosystemene i vannsøylen. Vi ønsker å studere prosessene bak åpningen av Polhavet for 60 millioner år siden, dynamikken i Gakkelryggen (den tektoniske spredningsryggen) og klimahistorien de siste 50 millioner år, slik de kan leses ut av sedimentene.

Vannsøylen vil være et studieområde for marinbiologer, oseanografer og teknologer. Økosystemene i Polhavet vil være et tema på tvers av faggrensene. Relevante teknologiske tema vil være miljøteknologi, ismekanikk, sensorer og autonome farkoster. Teknologiene kan bidra til ny og forbedret datainnsamling, men kan også utnytte toktene til egen testing og utvikling. Private selskaper har vist interesse for Go North prosjektet fra et teknologiperspektiv, men også fra mulighetene for næringsutvikling. Dette dreier seg i hovedsak om næringsutvikling basert på teknologiutvikling.

Utdanning er tatt inn i programmet, slik at vi kan få frem en ny generasjon Polhavsforskere.
Go North samler et landslag av forskere og institusjoner som sikrer høy vitenskapelig kvalitet og en kostnadseffektiv utnyttelse av ressursene. Samarbeid vil være nøkkelen i forhold til andre store forskningsinitiativ som Arven etter Nansen (fokus på vannsøylen i Barentshavet) og MAREANO (havbunnskartlegging i kystnære områder).

NORSARs bidrag i programmet er fokusert mot tektonikk og forståelse av havbunnsspredningen og bevegelser i jordskorpen og iskappene i området. Våre stasjoner på Svalbard og Bjørnøya vil bli nyttige også i denne sammenhengen.

Du kan lese resten av Regjerningens pressemelding her.