Kurset ble arrangert for fem ingeniører fra Adaptation and Risk Reduction Division, Department of Engineering Services, fra Thimphu i Bhutan.

For å veilede og hjelpe de bhutanske ingeniørene til å gjennomføre seismisk risikoanalyse, har NORSAR har foreslått et detaljert opplæringsprogram:

  • gi grunnleggende prinsipper for utvikling,
  • riktig kategorisering av sårbarhetsfunksjoner (fragility curves) til bygninger,
  • gjennomføre seismisk risikoanalyse basert på mulige jordskjelvscenarier,
  • generere GIS-baserte seismiske risikokart.

Kurset var krevende og intenst, og forskjellige jordskjelvsscenariobaserte risikovurderinger ble utført for tre forskjellige distrikter i Bhutan (Punakha, Paro og Trashiyangtse) ved bruk av SELENA-programvare. Stemningen var god, og de besøkende var veldig fornøyde med kurset.