NORSAR reviewed eathquake catalogue

Det er vanlig å tenke at det er liten eller ingen seismisk aktivitet i Norge og Skandinavia, i motsetning til høyrisikosregioner som California, Japan eller Hellas. Det stemmer ikke. Kartet over viser jordskjelv i Skandinavia detektert av NORSAR de siste 20 årene. Som kartet illustrerer, er den seismiske aktiviteten høy.

Øverst til venstre på kartet ser man en bue av jordskjelvregistreringer. Disse jordskjelvene har sitt opphav på den midtatlantiske rygg. Aktiviteten indikerer at de amerikanske og eurasiske kontinentene fortsatt driver fra hverandre. Sør-vestkysten av Norge er også ganske aktiv, spesielt rundt Bergen, en av Norges største byer. Kartet viser også en klynge av jordskjelv i Bodø og Glomfjord-området, noe som indikerer tektonisk aktivitet.

NORSARs omfattende seismiske overvåkingsnettverk oppdager ikke bare jordskjelv, som illustrert av kartet. Et eksempel er seismisiteten i Nord-Sverige som er relatert til gruvedrift i Kiruna-gruven. NORSARs nettverk av seismometre vil oppdage selv små eksplosjoner fra steinbrudd, eller skred som Veslemannen.