En av teknologiene NORSAR benytter for å måle rystelser i undergrunnen er ved fiberoptiske målinger, særlig Distribuert Akustisk Sensing (DAS). Varsling av snøskred er et av mange områder hvor denne teknologien kan benyttes.

NORSAR har i samarbeid med NORCONSULT og Submarine Networks Norway inngått et innovasjonsprosjekt med Troms og Finnmark Fylkeskommune om utvikling av en løsning basert på fiberoptiske kabler som skal detektere og varsle snøskred som sperrer vei.

– Snøskred er en stor samfunnsutfordring som utsetter mennesker for risiko og reduserer livskvalitet, hindrer framkommelighet og reduserer forutsigbarheten i hverdagen for både private og næringsliv, sier fylkesråd for samferdsel, Agnete Masternes Hanssen (Ap) i en pressemelding. Det er i tillegg forventet at snøskredaktiviteten vil øke de neste årene på grunn av klimaendringer. 

Risikoen for at kjøretøy blir rammet av snøskred øker dersom trafikantene stopper i et skredområde. Hos omtrent halvparten av de om lag 1500 skredpunktene i Norge oppstår naboskredløp. Dette er to eller flere nærliggende skredpunkt til skredet. Naboskredløp utgjør risiko for at kjøretøy blir tatt av nye skred i samme område etter å ha stoppet opp for snømassene som sperrer veien.

Prosjektets primære oppgave er å finne en løsning som kan oppdage skred som danner snømasser og stenger av vei før trafikanter kjører inn i det. I tillegg ønsker prosjektet å detektere om det er kjøretøy inne i skredområdet. Prosjektet har til nå avdekket at de eksisterende løsningene på feltet både nasjonalt og internasjonalt ikke er tilfredsstillende. Målet for prosjektet er at løsningen vil være klar for anskaffelse innen 2023.

Her kan du finne prosjektets hjemmeside