Lanseringen av senteret kan ses på Youtube ved å trykke her. «VISTA - Center for modeling of coupled subsurface dynamics» skal ledes av UiB og har som formål å skape en bedre forståelse av konsekvensene av væskeinjeksjon og -ekstraksjon i og fra undergrunnen.

I olje- og gassnæringen er det ofte behov for å enten injisere vann eller gass i undergrunnen for økt utvinning, eller injisere avfallsvann for permanent lagring. I noen tilfeller kan injeksjonen medføre lokal oppsprekking eller skape induserte jordskjelv.

Det finnes mange eksempler på at menneskelige aktiviteter har ført til økt seismisk aktivitet, eller til heving og senkning av jordoverflaten. Sammen med Statoil, BP og Sonatrach var NORSAR delaktig i et prosjekt i In Salah-feltet i Algerie. Studiene der viste at injeksjon av CO2 medførte induserte mikrojordskjelv og heving av bakkenivå med opptil 2 cm (Goertz-Allmann et al., 2014, Geophysical Journal International). Et annet eksempel på menneskeskapt seismisitet er på Ekofiskfeltet i Nordsjøen, hvor vanninjeksjon førte til seismisk aktivitet. Ekofiskfeltet monitoreres i dag av NORSAR med kontinuerlige, passive lyttedata fra feltet.

Over en periode på fem år skal VISTA-senteret utvikle matematiske og numeriske modelleringer samt datanalyse for å finne ut hvordan væskeinjisering kan skape forskyvninger og deformasjon av sprekker som kan resultere i jordskjelv. Det er et stort behov verden over for økt kunnskap om risikoen for at menneskeskapte jordskjelv oppstår og hvordan man kan minimere denne risikoen. Akkurat dette kompetansegapet skal NORSAR i samarbeid med partnere forsøke å tette.

In Salah surface deformation

Bildet viser at to injeksjonsbrønner på In-Salah-feltet førte til heving av grunnen på opptil 2 cm målt på overflaten. Observasjonsbrønnen er ved KB-601 og stjernene viser posisjonene til identifisert seismisk aktivitet.

Om NORSAR

Gjennom 50 år har NORSARs forskning bidratt til banebrytende metoder innen automatisk dataanalyse og seismologisk analyse, og har utviklet teknologi for å automatisk oppdage rystelser, angi sted og dybde, alarmere og skille indusert jordskjelv fra naturlig seismisitet.

Om Vista

VISTA er et grunnforskningsprogram finansiert av Equinor som gjennomføres i nært samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi. VISTA er et grunnforskningsprogram finansiert av Equinor som gjennomføres i nært samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi. VISTAs mål er å utvikle et godt og gjensidig samvirke mellom Equinor og norske grunnforskningsmiljøer, ved:

  • gjennom Det Norske Videnskaps-Akademi, å sikre effektiv, tverrfaglig kommunikasjon mellom Equinor og norske grunnforskningsmiljøer.
  • å stimulere og støtte norske forskere og grunnforskningsmiljøer innenfor prioriterte områder, med relevans for Equinors virksomhet.
  • å sikre effektiv organisering og kvalifisert bemanning av grunnforskningsprosjekter.

Siden starten i 1985 er det delt ut over 300 millioner kroner i støtte til unge forskere og til VISTA-professorater.