Vi skal koble sammen IKT; maskinlæring og store datamengder med vår kunnskap om seismologi. Prosjektet har tre temaer som henger godt sammen og skal styrkes med forbedrede maskinlæringsmetodikker.

Vi gleder oss til å arbeide med identifisering og klassifisering av seismiske hendelser i by sammen med Beredskapsetaten og Vann og avløp i Oslo kommune. Resultatene herfra kommer direkte til nytte i hendelsesoppklaring og skal være med å videreutvikle metoder og verktøy for sanntids varslingssystemer og alarmering. På veien dit skal vi samarbeide med NGU og UiO om identifisering og klassifisering av geologiske lineamenter. Metodene som utvikles skal verifiseres ved feltarbeid.

Dette prosjektet skal gå over 4 år og begynner etter sommerferien. Samlet budsjett er på ca 18 mill NOK inkludert egeninnsats fra partnerne.