Wavetrains Systems eier og utvikler et varslingssystem for passering av usikrede planoverganger på jernbane. Ved å lytte etter lyd i togskinnene, vil selskapet kunne slå fast når et tog nærmer seg og varsle lysanlegg ved planoverganger. 

I 2010 inngikk NORSAR og Wavetrains Systems en avtale som gir Wavetrains Systems eksklusive rettigheter til å utnytte metoden for måling av akustisk bølgeutbredelse i skinner. Teknologien som er patentbeskyttet i flere land, kan blant annet brukes til å oppdage ankommende tog og brudd i skinneganger. Teknologien gjør det mulig å detektere lettere tog på en avstand på 2,5 km og tyngre tog på 5 km avstand. I sammenheng med denne teknologien har Wavetrains Systems utviklet en kostnadseffektiv pakkeløsning som inkluderer et sikkerhets- og varslingssystem som egner seg for planoverganger som ikke allerede er sikret. Løsningen er blant annet CENELEC sertifisert til SIL2 ved Loyds Register. 

 -  Det har vært en lang og spennende reise og utrolig gøy for oss i NORSAR å se at vår forskningsaktivitet ender opp i konkrete løsninger på markedet, sier administrerende direktør Anne Strømmen Lycke. 

Hun tilføyer at dette hadde ikke vært mulig uten den innsatsen til de ansatte i Wavetrains Systems, som har stått på for å få systemet typegodkjent, tilliten fra Norsk Innovasjonskapital AS og investor Rolf Skaar, tidligere styreleder i NORSAR. 

Lær mer om systemet i videoen under: 

 

Les pressemeldingen fra Euronext her.