Den første hendelsen ble registrert 8. august kl. 06:00 UTC (lokal tid 09:00) på infralydstasjonen i Bardufoss (Troms, Norge). Hendelsen ble også registrert på seismiske målestasjoner, noe som betyr at den må ha vært koblet til bakken. Den praktiske betydningen av at en eksplosjon har vært koblet til bakken er at den skjedde enten ved bakken eller i kontakt med den; for eksempel på vann. Tidspunktet for og lokaliseringen av hendelsen sammenfaller med den rapporterte ulykken i Arkhangelsk.

Infralydsignaler registrert i Bardufoss indikerte at en annen hendelse fant sted omtrent to timer senere. Tilleggsdata fra andre stasjoner i Norge og Finland bekrefter at dette er et svakere signal, med signatur som en eksplosjon. Retningen viser et lite avvik på 1-2 grader fra den første hendelsen registrert på stasjonen i Bardufoss. Nærmere analyse av hendelsen med ytterligere seismiske data indikerer at hendelsen også kan stamme fra gruvedrift i Finland.

Det har vært rapporter i media om økt radioaktivitet i området. NORSAR har ingen registrering av økt radioaktivitet på vår stasjon på Spitsbergen. Denne stasjonen ligger imidlertid sik til at vindretningen fra Arkhangelsk gjør at stasjonen ikke ville ha registrert evt. radioaktivitet. CTBTO (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization) rapporterer om kommunikasjonssvikt for nettverksstasjonene som ligger i vindretning i forhold til ulykkesstedet. Det er derfor ikke meldt om relevante radioaktivitetsregistreringer i CTBT-nettverket.

Analysen viser at verifiseringsregimet til prøvestansavtalen (CTBT) er nyttig for å overvåke og bekrefte andre menneskeskapte og naturlige hendelser. Den beskrevne tragiske hendelsen i Arkhangelsk faller utenfor det CTBTO er satt til å overvåke.

Datamaterialet er vist under.

IS37 waveforms

IS37 directional analysis