Data fra regionale seismiske stasjoner fra Romania og Ukraina, viser klare signaler tirsdag 6. juni klokken 02.35 og 02.54 (lokal tid i Ukraina). Tid og sted samsvarer med rapporter i media om kollapsen av Kakhovka-demningen. Signalene stemmer overens med en eksplosjon og er ulike signalene som ville forventes fra selve kollapsen av demmingen. Basert på de seismiske dataene, kan vi ikke bestemme hvilken type enhet som ble brukt til å skape eksplosjonen.

Vi er i stand til å fastsette tidspunkt for eksplosjonene med en nøyaktighet ned på sekund nivå. Begge eksplosjonene er lokalisert med en usikkerhet på cirka 20-30 kilometer rundt demningen. Denne usikkerheten skyldes avstanden fra demningen til sensorene (ca. 500-600 km), fordelingen av sensorer som brukes til å bestemme lokasjon, måleusikkerheter og ukjente faktorer knyttet til forplantningen av seismiske bølger i jorden. En pålitelig størrelse er derfor utfordrende å bestemme, men vi anslår en verdi på mellom 1 og 2 for den andre eksplosjonen. Vi er ikke i stand til å anslå eksplosjonskraft basert på våre observasjoner.

Figuren nedenfor viser signaler registrert ved seismiske sensorer i Ukraina. Disse befinner seg omtrent 530 km unna demningen.

Ukraina array

Oppdatert 22.06.23