TURNkey avsluttes om noen måneder, våren 2022. Da vil også den endelige versjonen av TURNkey-plattformen leveres. Demonstrasjonen vil etter planen foregå i Alicante i Spania i slutten av april og markerer prosjektets neste milepæl. De fleste Work Packages, samt relaterte prosjekter som har oppnådd sine målkrav, er nå avsluttet.

I nyhetsbrevet fra januar 2022 presenterer TURNkey resultatene av Work Package 4 (Physical and Systemic Vulnerability Estimation for Rapid Loss Prediction Updated) og Work Package 5 (Decision Support Systems for real-time and near-sant-time disaster prevention and risk communication). Begge pakkene ble offisielt ferdigstilt ved utgangen av september 2021. Et siste felles møte ble holdt mellom partene i WP4 og WP5 i desember, tilrettelagt av BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières, WP4 kordinator) og UCL (UCL (University College London, WP5 kordinator). Møtet oppsummerte de vitenskapelige resultatene prosjektet har oppnådd siden dets start for tre år siden. 

Resultatene fra Work Package 4

Målet med WP4 var utviklingen av Rapid Earthquake Loss Prediction Model for estimering av tap og skader som jordskjelv medfører. Dette er fullført:

 • Evaluering og utvikling av fysiske sårbarhetsmodeller (Task 4.1).
 • Estimering av funksjonalitetstap av kritiske infrastruktursystemer (Task 4.2).
 • Bruk og testing av strukturelle helseovervåkingsmetoder basert på informasjon innhentet fra sensorene (Task 4.3).
 • Innsamling av nettbasert brukerinformasjon for brukerkonto etter et jordskjelv (Oppgave 4.4.1). 
 • Sanntidsestimering av hvor mennesker befinner seg i et hus som har kollapset i katastrofeområdet etter et jordskjelv (Task 4.4.2). 
 • Prosedyre for forutsigelse av raske jordskjelvtap (oppgave 4.5).

Resultatene fra Work Package 5

Målet med WP5 var utviklingen og testingen av DDS, Decision Support Systems for katastrofer i sanntid (Operational Earthquake Forecasting, OEF) og Earthquake Early Warning, EEW) og tilnærmet sanntid (Rapid Response to Earthquakes, RRE) forebygging av katastrofer, samt integrering av rammeverk, metoder, modeller og datasett fra WP3 og WP4. Dette er fullført: 

 • Utvikle målinger for interessenters prestasjon (Task 5.1).
 • Modeller for motstandsdyktigere samfunn (Task 5.2). 
 • Utvikling av DSSer for OEF og EEW (Task 5.3).
 • Utvikling av en DSS for rask responstid etter skjelv, som også tar hensyn til etterskjelv (Task 5.4).
 • Utvikling av protokoller for respons, nødhåndtering og sikkerhetskommunikasjon (Task 5.5).

Les mer om oppgavene som er fullført i nyhetsbrevet og TURNkey sine sider her.