NORSARs viktigste oppgave er arbeidet med ivaretakelsen av Prøvestansavtalen, ‘Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty’ (CTBT). Avtalen ble vedtatt i FN i 1996 og forbyr atomprøvespregninger. NORSAR bidro tungt i forhandlingene som ledet fram til Prøvestansavtalen og har hele veien vært sentral i utviklingen av avtalens verifikasjonsregime. I 1999 ble NORSAR oppnevnt som nasjonalt datasenter for spørsmål knyttet til Prøvestansavtalen. Boken har blant annet som ambisjon å vise hvordan NORSAR med sin inngående kunnskap og ekspertise om de politiske og tekniske sidene, har vært med på å utvikle avtalensverifikasjonssystem. 

Et omfattende prosjekt 

Boken tar oss gjennom NORSARs over 50 år lange historie på prøvestansområdet og trekker fram både opp- og nedturer. Fortellingen legger vekt på NORSARS aktivitet til støtte for Prøvestansavtalen, både før og etter at avtalen ble vedtatt av FN i 1996, og hvordan vårt arbeid er blitt påvirket av endrede politiske og tekniske forutsetninger gjennom årene. Samspillet mellom NORSAR og andre interessenter i prøvestansmiljøet, nasjonalt og internasjonalt, er et viktig underliggende tema. 

Boken er ført i pennen av Frode Ringdal, Svein Mykkeltveit og Tormod Kværna. Forfatterne har alle en lang fartstid i NORSAR og har bekledd viktige posisjoner i prøvestansarbeidet. 

Tormod, Frode, SveinTormod Kværna (fra venstre), Frode Ringdal og Svein Mykkeltveit har sammen ført NORSAR-historien i pennen.

Usikkert verdensbilde  

Boken ble lansert på Nitja, senter for samtidskunst i Lillestrøm torsdag 12. januar. Gjestene fikk overvære Svein Mykkeltveit og Tormod Kværna i en samtale, ledet av Kjølv Egeland, om bokens innhold og NORSARs historie. De diskuterte også atomtrusselen som fremdeles er høyst reell, og gjør Prøvestansavtalen viktigere enn noen gang.  

Avtalen har bidratt til å styrke internasjonal sikkerhet og det globale ikke-sprednings- og nedrustningsarbeidet for kjernevåpen. Dette er mye grunnet i implementeringen av avtalens verifikasjonssystem som virker avskrekkende på stater som ønsker å prøvesprenge.  

Er du interessert i boken, ta kontakt med info@norsar.no 

Om forfatterne

Frode Ringdal startet i NORSAR som forsker 1969, bare et år etter at NORSAR ble etablert. Frode var direktør for NORSAR i perioden 1977-1997. Han har gitt betydelig bidrag til metodeutvikling for overvåking av prøvestans. Han var også en viktig ressurs inn i forberedelsene til og forhandlingene av Prøvestansavtalen.  

Svein Mykkeltveit har jobbet på NORSAR fra 1979 og ble i 2020 tildelt Kongens fortjenstorden for sin innsats i det norske bidraget for arbeidet med kjernefysisk nedrustning. Ordenen tildeles for særlig fortjenestefullt virke for Norge og menneskeheten. 

Tormod Kværna er seismolog og har arbeidet med forskning relatert til Prøvestansavtalen. Tormod startet hos NORSAR i 1984 og tok i 2016 over Frodes rolle i CTBTO som leder for en av arbeidsgruppene.