Til tross for at flere kvinner har tilgang på utdanning i dag enn før, påvirkes fortsatt mange kvinners muligheter og valg av sosiale normer. Dette gjør at kvinner er underrepresentert i fagdisipliner som naturvitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk. Dette er fagområder som er grunnleggende for å skape en bærekraftig utvikling.  

Europas talentmangel innen forskning og vitenskap, løses best gjennom å motivere flere kvinner til å fordype seg i fagfelt der akademiske stereotyper opp gjennom historien har bremset mangfoldet. Lav kvinnedeltagelse betyr at fagområdene har mindre tilgang av kunnskapsrike mennesker. Dette stopper samfunnsutviklingen! 

NORSAR er en internasjonal stiftelse med visjoner om å skape en tryggere verden gjennom forskning om jordens rystelser. Derfor er det viktig for oss å ha de med best og bredest kunnskapsbase på laget, slik at vi kan nå de målene vi har satt oss. 

Den siste uken har vi intervjuet noen av våre kvinnelige kollegaer her i bygget! 

 

CB

Hva jobber du med i NORSAR?   
Jeg er postdoc i NORSAR og Center for Geophysical Forecasting. Jeg forsker på å bruke seismisk støy til å se på endringer i bakken og overvåke potensielt farlige strukturer, som for eksempel kvikkleire.

Hva studerte du og hvorfor valgte du denne studieretningen? 
Etter å ha sett en dokumentar om nasjonalparken Yellowstone i USA, bestemte jeg meg for å studere geofag. 

Hvilke råd vil du gi til unge kvinner som er interessert i å satse på en karriere innen forskning og vitenskap?   
Ta utfordringer. Ikke vær redd for å prøve og feile. 

 

GS

Hva jobber du med i NORSAR?   
Jeg jobber med Distributed Acoustic Sensing (DAS data). Vi ser på å bruke optiske fibre for å detektere rystelser.  

Hva studerte du og hvorfor valgte du denne studieretningen? 
Jeg studerte fysikk og matematikk ved NTNU i Trondheim. Jeg valgte studieretningen min hovedsakelig fordi jeg syntes fysikk var veldig gøy på videregående. Etter hvert som jeg kom lengre inn i studieløpet syntes jeg delen med optikk innen fysikk var særlig interessant. Dermed spesialiserte jeg meg med master innenfor optikk, og videre med doktorgrad innen optiske egenskaper.

Hvilke råd vil du gi til unge kvinner som er interessert i å satse på en karriere innen forskning og vitenskap?   
Det er viktig å følge magefølelsen og velge hva man selv synes er gøy og interessant. Hvis man jobber med ting man selv kjenner man får energi av å jobbe med det, vil man miste litt tid og sans fordi man trives med sitt arbeid. Da vet man at dette er riktig vei å gå. Mitt råd er å ikke gjøre kun de tingene som anses riktige hele tiden.  

 

CH

Hva jobber du med i NORSAR?   
Jeg er jordskjelvingeniør og har jobbet med seismiske farer og risikoer ved NORSAR siden 2021. Siden den gang har jeg deltatt i seismiske fare- og risikovurderingsprosjekter. Jeg var et nøkkelmedlem i TURNkey-prosjektet, og jobber nå med NORSARs nye prosjekt, MEDiate. 

Hva studerte du og hvorfor valgte du denne studieretningen? 
Jeg tok bachelorgraden i sivilingeniør i 2014, mastergrad i jordskjelvteknikk og katastrofehåndtering i 2016 og doktorgrad i jordskjelvteknikk og anvendt seismologi i 2021. Årsakene til valgene jeg gjorde, er todelt: Familieinnflytelse og personlig interesse. Min far, som selv er en erfaren ingeniør, har inspirert meg til å løse problemer gjennom praktiske løsninger. Etter hvert som jeg fortsetter på reisen til å bli jordskjelvingeniør, blir jeg mer og mer interessert i dette feltet. Jeg har opplevd mange sterke jordskjelv og vært vitne til de ødeleggende konsekvensene av slike hendelser. Dette holder meg motivert, og jeg bidrar gjerne til det ved mitt arbeid i NORSAR. 

Hvilke råd vil du gi til unge kvinner som er interessert i å satse på en karriere innen forskning og vitenskap?
Vær trygg på deg selv når du utforsker vitenskapsverdenen. Vitenskap er en lang reise som kanskje har et klart mål eller ikke. Minn deg selv på å være motivert og nysgjerrig under reisen. Like viktig, nyt livet!