Norges ører i Nord-Korea.

Hvis alle land hadde vært enig om å avstå fra å prøvesprenge atombomber, hadde ingen vært i stand til å fremstille atomvåpen. Derfor er Nord-Koreas prøvesprengninger bekymringsverdige.

NORSAR har i nesten 50 år vært Norges ører i verden. Trygt plassert på Kjeller kan vi høre om det er snakk om vulkanutbrudd eller prøvesprengninger av atomvåpen. Bevegelsene i jordskorpen forteller oss akkurat hva det er, og hvor sterkt et utbrudd eller en prøvesprengning er.

Vi har lyttet til kjernefysiske prøvesprengninger i hele verden, men den siste tiden har vi spisset ørene mot Nord-Korea. Med unik erfaring og kompetanse har Norsar og Norge vært en sentral aktør i arbeidet for nedrustning av atomvåpen og utviklet kompetanse til å kontrollere kjernefysiske nedrustningsavtaler.

Konflikten på Koreahalvøya eskalerer, og Nord-Korea har signalisert at de kommer til å fortsette med rakett-tester. De siste ukene har vi også fått bilder som tilsier at landet er klar for nye prøvesprengninger. Å fremme nedrustning av atomvåpen har vært en viktig del av Norges jobb som fredsnasjon i snart 50 år. I dag ser vi et Nord-Korea som er i ferd med å utvikle atomvåpen, og dermed utfordre sikkerheten og stabiliteten i verden.

Nord-Korea prøvesprengte sin første atombombe i oktober 2006. Dette var et signal til verden om eksistensen av et omfattende atomvåpenprogram, som utvikles videre hver dag. Prøvesprengninger har som hensikt å undersøke hvordan våpenet fungerer. Prøvesprengninger er med andre ord en forutsetning for å utvikle atomvåpen.

Det er høy risiko knyttet til prøvesprengninger, og utviklingen av atombomber tar derfor tid. Den tiden har Nord-Korea brukt effektivt.

Manhattanprosjektet var et forskningsprogram i USA som førte til fremstillingen av de første atombombene under den andre verdenskrig. Prosjektet startet i det små i 1938, men ikke før i 1945 foretok man den første prøvesprengningen, kalt Trinity. 7 år med kunnskapstilegning om atombomben ga historiens verste masseødeleggelsesvåpen. Hiroshima- og Nagasaki-bombene viste verden en helt ny og forferdelig måte menneskeheten kunne drive krig på.

11 år har gått siden Nord-Korea foretok sin første prøvesprengning. Og med hver prøvesprengning er de et skritt nærmere å kunne fremstille et kjernefysisk stridshode som kan skytes ut med raketter.

Etter en omfattende prøvesprengningsaktivitet på 50-tallet og 60-tallet, fikk vi Partial Nuclear Test Ban Treaty (PTBT-avtalen), og senere Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT-avtalen).

PTBT-avtalen av 1963 forbyr prøvesprengninger i luft, under vann og i det ytre rom. En betydelig svakhet med denne avtalen var at underjordiske prøvesprengninger ikke var omfattet av forbudet.

På tross av disse svakhetene i PTBT-avtalen var det ikke før i 1996 verdenssamfunnet klarte å vedta en ny avtale om forbud mot alle kjernefysiske sprengninger, CTBT-avtalen. Avtalen har en egen organisasjon i Wien, CTBTO, som skal forberede iverksettelsen. CTBT-avtalen blir ofte kalt Prøvestansavtalen. Nord-Korea har ikke signert denne avtalen. USA har signet avtalen men ikke ratifisert den. Likevel støtter USA opp om arbeidet i CTBTO. Det mangler fortsatt ratifikasjon fra 8 land før avtalen kan tre i kraft.

Vi kan ikke stoppe Nord-Korea fra Norge, men vi i NORSAR har en lang historie med å lytte til bevegelser i jordoverflaten. På den måten får vi viktig informasjon om Kims atombomber. Helt fra Norge kunne vi for eksempel registrere at prøvesprengningen den 6. januar i fjor var på størrelse med Hiroshima- og Nagasaki-bombene. Siden 2006 vet vi at Nord-Korea har utviklet stadig sterkere bomber.

Siden land må prøvesprenge for å utvikle atomvåpen, er vår seismiske lytting essensiell for tryggheten i verdenssamfunnet. Vi må kunne bekrefte at det er foretatt prøvesprengninger, slik at verdenssamfunnet har grunnlag for å reagere på våpenprøvene ved blant annet å innføre sanksjoner mot disse landene.

Med lang erfaring og spisskompetanse er NORSAR Norges ører i verden. Vi hører styrken og vet akkurat hvor ødeleggende bombene til Nord-Korea er. Det betyr at ingen land kan utvikle atomvåpen, uten at Norge og NORSAR hører det.