Jordskjelvsoneringsportalen har ny og forbedret kvalitet. Kartet er basert på ny data, bedre modeller og forbedret metodikk. Det gir svært nøyaktige data helt ned på gateadresse. I mange tilfeller gir kartet et lavere skadepotensiale. Dette gir utslag nivået for jordskjelvsikring og dermed på kostnadene.

Den nye funksjonaliteten gjør det enklere å avgjøre i hvilken grad en konstruksjon må tilpasses risikoen for jordskjelv, i henhold til gjeldende regelverk. Den gjør det mulig å beregne utelatelseskriterier, det vil si beregninger som viser om konstruksjonen trenger å ta hensyn til å dimensjonere for jordskjelv i det hele tatt. Dette vil være spesielt nyttig for mindre aktører, som slipper å gjøre ytterligere beregninger dersom de oppfyller kriteriene. 

Webinaret passer for alle som trenger å ta hensyn til dimensjonering av jordskjelv i konstruksjoner, slik som kommuner, fylker, rådgivervirksomheter og byggebransjen.

Webinaret kan du se her: https://youtu.be/SIqcNoK31Ok

Har du spørsmål, kontakt oss på soneringskart@norsar.no