NORSAR og beredskapsetaten i Oslo kommune inviterer til en halvdags workshop. Vi ønsker å dele vår kunnskap om nyutviklede metoder for risikostyring av naturfarer, og mulighetene som ligger i metodene.

Arrangementet er på Scandic hotell i Lillestrøm, tirsdag 13. september kl. 10-14.

Vi vil ta utgangspunkt i metodene fra det nylig avsluttede Horisont 2020, TURNkey prosjektet (2019-2022).

Vi vil vise hvordan metodene kan benyttes for flere naturfarer for Oslo regionen. Her vil det vises casestudier fra Lillestrøm og fra Oslo (Alna).

Det vil bli lagt opp til innspill og diskusjon om tematikken.

Arrangementet er relevant for aktører ansvarlige for samfunnssikkerhet og beredskap på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, samt fageksperter og næringsliv.

Workshopen er finansiert av Forskningsrådet gjennom FORSTERK ordningen.

Arrangementet er gratis, og vi har fortsatt noen plasser ledig.

Program seminar 13. september (trykk på lenke for å se programmet).

Ønsker du å delta, send en epost til info@norsar.no.