Nettverket har som mål å hjelpe rekrutteringen av yngre forskere og teknisk personale ved nasjonale datasentre og det tekniske sekretariatet, gjennom veiledning fra eksperter, vitenskapelig og teknisk samarbeid, og utveksling av erfaringer. Nettverket er nå etablert, og har allerede over 25 medlemmer før den offisielle åpningen i juni.

Den tekniske arbeidsgruppen, «Arbeidsgruppe B», er et av de styrende organene i Prøvestansavtaleorganisasjonen. Her møtes delegasjoner fra stater som har signert traktaten. I slutten av mars 2019 møttes denne gruppen av land for å diskutere tekniske spørsmål relatert til kontrollsystemet for prøvestansavtalen. Under åpningsinnlegget til Norge ble YPN åpnet for deltakere fra alle land og deres nasjonale datasentre. EU og flere land støttet Norge og initiativet i deres innlegg.

 

 

NORSAR organiserte også en vellykket mottakelse for nettverkets medlemmer, mentorer og sentrale personer fra det tekniske sekretariatet. Mange ser behovet for å støtte den yngre generasjonen og sikre fortsatt høy kvalitet på det vitenskapelig og tekniske arbeidet i Prøvestansavtaleorganisasjonen og de nasjonale datasentrene. En viktig støttespiller er lederen av Arbeidsgruppe B, Dr. Joachim Schultze. Han er opprinnelig forsker i kjernefysikk, med et engasjement i arbeidet med prøvestans som går helt tilbake til forhandlingene av traktaten. I filmen over kan du høre mer om Dr. Schultzes tanker rundt behovet for rekruttering og hvorfor en karriere knyttet til prøvestansavtalen er meningsfull.

Den tekniske arbeidsgruppen møtes igjen i Wien i slutten av Juni, under Prøvestansavtaleorganisasjonens Science and Technology week. Da vil den norske ambassaden i Wien være vertskap for den offisielle åpningen av nettverket, hvor Excecutive Secretary for CTBTO, Dr. Lassina Zerbo vil holde åpningstalen.

Mottakelsen i Wien samlet YPN-medlemmer, mentorer og sentrale personer fra det tekniske sekretariatet.