NORSARs logoer kan bare brukes etter avtale med NORSAR. Kontakt NORSAR på epost  info@norsar.no før logoen benyttes.

Hovedlogo

NORSAR main logo PNG   Adobe Illustrator

Negativ logo

NORSAR logo negative PNG   Adobe Illustrator

Negativ farget logo

NORSAR logo negative colored PNG   Adobe Illustrator

Klikk på linkene får å laste ned logoen i PNG-version (RGB) eller Adobe Illustrator (CMYK).

Logofarger

Mørk blå

CMYK: C100 M60 Y10 K53
PANTONE: PMS 2955
RGB: R0 G51 B94

Lys blå

CMYK: C100 M20 Y0 K0
PANTONE: PMS 7461
RGB: R0 G145 B214

Avstand til andre elementer

Det skal alltid minst være en logo-høydes avstand mellom logoen og andre elementer.

NORSAR logo spacing

Avstandsreglene gjelder for all bruk av NORSARs logoer.