Cristin - Current research information system in Norway - er et nasjonalt forskningsinformasjonssystem.

Klikk her for for å se NORSARs publikasjoner på Cristin (link til ekstern nettside).

For mer informasjon om en konkret publikasjon, kontakt NORSAR på .