Kartet viser sannsynligheten for jordskjelv og hvilket skadepotensiale skjelvene har for Norge og Svalbard. Kartet er digitalt tilgjengelig gjennom en portal. Dette sikrer at alle aktører har tilgang til samme datagrunnlag for et gitt punkt. Det nye kartet har i mange tilfeller spart samfunnet for millioner i byggekostnader.

Ved hjelp av kartet kan vi også tilby oppdatert underlag for risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) for kommuner og fylker. I 2021 presenterte vi Lillestrøm som første norske kommune som har fått vurdert jordskjelvfaren med helt nye data. Se rapporten her.

Vi reduserer nå prisene kraftig, med priskategorier basert på bedriftens størrelse, slik at enda flere kan ta i bruk tjenesten. Jo flere som bruker tjenesten, desto tryggere samfunn bidrar NORSAR til.

Vi vil innen kort tid også lansere flere tjenester i portalen. Tjenesten gir allerede nå mulighet for å hente ut flere returperioder og hele responsspektrumet. Innen kort tid vil vi lansere flere tjenester som for eksempel vertikal akselerasjon, relasjoner til grunntyper og seismiske klasser og beregning av utelatelseskriterier som gjelder lastnivå.

Vi minner også om Eurokode 8 kurset 22. april 2022 som våre abonnenter har gratis tilgang til for et antall personer pr. abonnement.

Den nye prislisten finner du her.