For ett år siden lanserte NORSAR et nytt kunnskapsgrunnlag for norsk jordskjelvsonering. Soneringen er basert på nye og harmoniserte data, bedre regnemodeller og metodeutvikling fra både norske og internasjonale eksperter. Kartet viser sannsynligheten for jordskjelv og hvilket skadepotensiale skjelvene har for Norge og Svalbard.

Kartet er digitalt tilgjengelig gjennom en portal. Dette sikrer at alle aktører har tilgang til samme datagrunnlag for et gitt punkt. Det nye kartet har i mange tilfeller spart samfunnet for millioner i byggekostnader.

Vi visste at oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser for jordskjelv var nødvendig – men å lansere en ny tjeneste er alltid spennende og utfordrende. Til tross for et usikkert marked valgte vi å satse på tjenesten og følge vårt samfunnsoppdrag. 

– Å bidra til tryggere samfunn er kjernen i vår virksomhet, sier Arve E. Mjelva som leder arbeidet med soneringsportalen.

Mottakelsen har vært god og vi har gjennom året sett at tjenesten kommer samfunnet til gode. Ved hjelp av kartet kan vi også tilby oppdatert underlag for risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) for kommuner og fylker. I desember presenterte vi Lillestrøm som første norske kommune som har fått vurdert jordskjelvfaren med helt nye data.

Takket være god støtte fra markedet, kan vi etter ett år i drift justere prisene. Slik kan flere ta i bruk tjenesten. Jo flere som bruker tjenesten, desto tryggere samfunn bidrar NORSAR til.

Den nye prislisten finner du her.