Til tross for at vi startet året med å vende tilbake til gode arbeidsdager og et sosialt liv, ble også 2022 et uvanlig år. 24.februar ble Ukraina invadert og vi mistet i samme øyeblikk kommunikasjonen med våre lyttestasjoner. Et nytt arbeid med å overvåke sprenginger nær kjernekraftverkene begynte ved å utvide bruksområdene til teknologiene som brukes til å overvåke prøvesprengninger av atomvåpen. 

NORSAR har som mål å skape en sikrere verden gjennom fremragende forskning om jordens rystelser. Vårt viktige samfunnsoppdrag er en stor driver for å skape gode resultater. I årets innblikk belyser vi vårt viktige arbeid innenfor prøvestansavtalen og dens teknologier, fiberteknologi, trygg lagring av CO2 og vår forskning på et sikre samfunn mot naturfarer.

Les årets innblikk her!

Vi takker våre partnere for samarbeidet i 2022 og ser fram til flere spennende prosjekter i årene som kommer!