AFTAC, også kjent som US Air Force Technical Applications Center, har en imponerende historie med teknologiske fremskritt. Sammen med NORSAR har AFTAC fokusert på utveksling av data og vårt felles arbeid med å forbedre metoder for å oppdage kjernefysiske tester. 

gruppebilde med aftac

Bakerst fra venstre: Elin Marie Hellum, Ben Dando, Jon Magnus Christensen og Brian Pope. Midterste rekke f.v.: Tormod Kværna, Volker Oye og Mitchell Solomon. Foran f.v.: Bill Junek, Anne Strømmen Lycke og Robert (Mac) McLaughlin. 

Hovedfokuset denne uken var det årlige oppfølgingsmøtet, kjent som "Joint Scientific Commissions Meeting". Møtet fant sted her hos oss på Kjeller, der representanter fra NORSAR og AFTAC deltok i produktive diskusjoner som omhandlet ulike aspekter av deteksjonsteknologi, med spesiell vekt på seismologi. På agendaen sto også vitenskapelige presentasjoner og en demonstrasjon av vårt fiberanlegg NOR-FROST.   

En representant fra det norske utenriksdepartementet var tilstede første møtedag og understreket betydningen av partnerskapet utover det rent vitenskapelige samarbeidet.  

presentasjoner om norsar og aftac

Vi er svært spente på å fortsette og ytterligere styrke dette avgjørende og inspirerende samarbeidet i årene som kommer!