Hvert år forekommer det flere tusen små og store jordskjelv over hele verden. Norge er det landet med flest jordskjelv nord for Alpene. I fjor døde flere enn 3 000 mennesker, mens det i 2011 var 18 000 som mistet livet på grunn av jordskjelv verden over. Skadeomfanget av et jordskjelv kommer an på styrke, avstand til episenteret og dybden til skjelvet, hvor god infrastrukturen er og hvor god beredskapen er på hvert enkelt sted.

I etterkant av jordskjelvet nord for Roma i august 2016 som kostet flere hundre mennesker livet, bestemte EU seg for å sette i gang et forskningsprosjekt der målet er å etablere prototypen til et varslingssystem for jordskjelv. Prosjektet har fått forkortelsen TURNkey og skal samle data blant annet fra seismiske observasjoner, publikumsobservasjoner og rystningsvarsler fra mobiltelefoner i ett felles system.

− Dette er veldig spennende. Ingen land i verden har i dag et godt system som sikkert kan forhåndsvarsle jordskjelv. Dersom vi lykkes blir det helt unikt og vil kunne redde mange liv, sier administrerende direktør Anne Strømmen Lycke i NORSAR.

Ulike systemer i ulike land

NORSAR, med sitt sterke fagmiljø skal lede prosjektet og vil samarbeide med 20 partnere fra 10 land i Europa. Dette er kanskje den sterkeste samling av Europeiske fagmiljøer på jordskjelvrisiko som finnes.

− Det er enorme mengder data som skal samles inn og analyseres. I tillegg har vi erfaring med at systemene fungerer ulikt i forskjellige land. Varsling av jordskjelv har vært en drøm i lang tid, sier Lycke.

Japan var lenge ledende og i dag har flere land automatiserte varslingssystemer som varsler befolkningen. Utfordringene er blant annet å kunne avgjøre lokasjon og styrke og ikke minst redusere antall feilalarmer. TURNKey prosjektet tar mål av seg til å gi vesentlige bidrag til tidlig varsling og hurtig respons og risikoreduksjon. Prosjektet skal lage en samhandlings- og informasjonsplattform for befolkningen og ulike organisasjoner.

Torsdag 13. og fredag 14. juni samles internasjonal ekspertise i Oslo for å starte opp prosjektet.

Kontakt

Anne Strømmen Lycke, adm. dir NORSAR, tlf: 977 94 966
Pressebilder og logo kan lastes ned her.

Fakta

NORSAR

Stiftelsen NORSAR er et norsk forskningsinstitutt med spesialfelt innen forskning, tjenester og programvareutvikling knyttet til seismologi og anvendt geofysikk. Instituttet ble opprettet i 1968 som en del av Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd. Det ble omorganisert som en stiftelse 1. juli 1999. Hovedformålet er verifikasjon av Prøvestansavtalen for atomvåpen.

NORSAR på Internett: https://www.norsar.no/ og https://www.facebook.com/norsar/

TURNkey

TURNkey er et prosjekt under EUs forskningsprogram Horisont 2020. Budsjettet er på 8 mill Euro over tre år, med NORSAR som prosjektleder. Partnere er Universitetet på Island, University College London, Bureau de Recherches Geologiques et Mineres, University of Strathclyde, Anglia Ruskin University, samt partnere fra institutter og næringsliv. Metodikken skal utvikles og testes på 6 steder i Europa som er utsatt for jordskjelv.