I april sto NORSAR sitt nye  forskningsanlegg for testing av fiberoptisk sensorteknolog på Løten klar til bruk for forskningen. Anlegget har fått navnet NORFOX array. Infrastrukturen er en del av det norske bidraget til ECCSEL ERIC og finansiert av Norges forskningsråd. Anlegget er den største spesialbygde fiberoptiske sensorinfrastrukturen designet for seismologisk forskning.  
 
Bruken av optiske fibre for å registrere jordens rystelser har et stort potensial for ulike geofysiske overvåkingsapplikasjoner for samfunnsnyttige formål. Anlegget vil også bidra til å fremskynde utviklingen av en kostnadseffektiv overvåking av CO2-lagring på industriell skala.   
  
NORFOX består av 5 armer, hvorav hver arm er ca. 1,7 km lang. Armene har to forskjellige fiberoptiske kabler som er gravd ned ca. 50 cm under skogbunnen. 

Arms norfoxFoto: Vjus

Plasseringen av NORFOX arrayen på Løten er ideell. Den ligger i et område med begrenset menneskelig aktivitet og den er samlokalisert med vår seismiske stasjon på NORES, som har kvalitet sikrede data fra 1984. Disse seismiske dataene er kan vi bruke til å sammenligne og kalibrere de nye fiberoptiske dataene. 
  
Kablene tilbyr muligheten for toppmoderne geofysisk sensorteknologi. Distributed Acoustic Sensing (eller DAS) er en ny teknologi som konverterer standard kommunikasjonsfibre til en lineær rekke diskrete vibrasjonssensorer. 

I tillegg til NORFOX består den fiberoptiske infrastrukturen av følgende komponenter: 

  • NOR-FROST – et teststed for fiberoptisk sensor lokalisert på NORSARs egne lokaler på Kjeller, like utenfor Oslo. 
  • 2 DAS- og 1 DTSS bærbare interrogatorer som kan kobles til standard og spesialdesignede fiberoptiske kabler. 

 

Er du interessert? Ta kontakt.