Etter gjennomgående undersøkelse av området – via nærliggende instrumenter (røde firkanter) – kan NORSAR konkludere med at ingen jordskjelv ble observert rundt hverken skredets tid eller sted. I observasjonene av 28., 29., og 30. desember ble det funnet to skjelv den 28. desember: klokken 10.00 og 13.00 (oransje sirkler). Basert på deres avstand fra Gjerdrum og styrke på 1, som ikke kan føles av mennesker, kan ikke skredet og jordskjelvene sees i sammenheng.

Det er likevel fare for jordskjelv i området. Gjerdrum er en del av “Oslofeltet“; et område som er utsatt for jordskjelv og i gjennomsnitt har ett én gang i året siden 1979 (blå sirkler). NORSAR valgte å handle raskt basert på områdets historie og faktum som jordskjelvutsatt etter norsk målestokk, for å hindre tvetydigheter rundt jordskredets opphav. Kunnskap forplikter!

Vår seismiske analyse av tiden rundt skredet og jordskjelvfaren i området er videre forklart her: Leirskredet på Gjerdrum ble ikke utløst av jordskjelv

Kart_Gjerdrum