• Interessen for CCS skyter fart i Europa

  Liten CCS

  Klimatoppmøtet i Glasgow er gjennomført. Karbonfangst- og lagring (CCS) oppfattes som en avgjørende løsning for å nå de skjerpede klimamålene i Europa. Med etableringen av Langskip er verdens øyne rettet mot Norge. Nå skal norske NORSAR lede et prestisjeprosjekt om sikker lagring i samarbeid med flere internasjonale aktører.

 • Jordskred i Gjerdrum: Seismiske data avviser jordskjelv som årsak

  Skjermdump fra intervju med NRK 31.12.21

  Den 30. desember ble deler av Ask, Gjerdrum, ødelagt av et brutalt jordskred. Lokale innbyggere fortalte pressen om rystelser før jordskredet som de mente kunne være jordskjelv og kontaktet NORSAR. Basert på vårt samarbeid i Europa vet vi at kvikkleireskred kan utløses av jordskjelv selv om dette ikke er dokumentert i Norge tidligere.

 • Jordskjelvfaren i Lillestrøm er kartlagt

  Oversiktsbilde Lillestrøm

  Lillestrøm har som første norske kommune fått vurdert jordskjelvfaren med helt nye data til bruk i sin risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Dette baserer seg på NORSARs nasjonale soneringskart for jordskjelv som ble lansert i mars. NORSAR har med støtte fra Lillestrøm kommune utarbeidet analysen som har gitt flere viktige anbefalinger for kommunen.

 • New nuclear test by North Korea

  DPRK testsite

  The seismological observatory NORSAR at Kjeller, Norway, has been able to calculate an accurate location for the latest underground nuclear test by North Korea.

Gunnar Randers vei 15
N-2007 Kjeller, Norway
MVA: 974374765

 • +47 63 80 59 00