To norske aktører med verdensledende teknologi setter sammen et helt nytt system. Resultatet er kontinuerlig og automatisk overvåkning av rasutsatte fjellsider i kombinasjon med fiberoptisk overvåkning av alt som rører seg på vei og bane. Det betyr at store skredutsatte strekninger på flere mil kan overvåkes. Systemet kan varsle og stenge trafikk automatisk.

Skredovervåkningen settes sammen med teknologi fra Cautus Geos ulike systemer og NORSARs fiberoptiske løsning som er utviklet i samarbeid med Norconsult og Alcatel Submarine Networks (ASN) Norge i et pilotprosjekt i Troms og Finnmark.

Cautus Geo har flere ulike varslingsmetoder som snøskredradar og et nyutviklet geofonbasert system.

– Systemene er testet og utprøvd. Vi vet at de virker. Når vi kombinerer våre systemer med NORSARs nyutviklede system, kan vi med større grad av sikkerhet avdekke om skred når ned til vei og bane, også utenfor de mest utsatte skredløpene, og vi kan detektere med sikkerhet om trafikanter er inne i eller på vei inn i et skredområde, sier CTO Lars Krangnes i Cautus Geo.

NORSAR er en verdensledende forskningsstiftelse. Kjernevirksomheten er innen seismologi og anvendt geofysikk.

– Vi er opptatt av at ny forskning raskt kan tas i bruk. Det sikrer avtalen med Cautus Geo, sier administrerende direktør Anne Strømmen Lycke i NORSAR.

55 år forskning

NORSAR har 55 år lang historie. Det startet som et norsk-amerikansk samarbeid om lyttestasjoner og overvåkning av atomprøvesprengninger. Det er fortsatt et kjerneområde for NORSAR, som er Nasjonalt datasenter og overvåker om Prøvestansavtalen som forbyr atomprøvesprengninger overholdes.

NORSAR er kjent som en verdensledende spesialist på alt som handler om rystelser i jorden. Teknologiene kan benyttes til mange samfunnsnyttige formål som overvåking av jordskjelv, menneskeskapte rystelser og trygging av CO2 lagre.

I pilotprosjektet for Troms og Finnmark fylkeskommune har NORSAR tatt fram teknologi som kan følge biler og syklister på veistrekninger på flere mil. Teknologien kan måle hvor trafikanter befinner seg, hvor hurtig de beveger seg og nøyaktig hvor de er på en overvåket strekning.

3000 skred årlig

Samarbeidsavtalen mellom Cautus Geo og NORSAR er signert av toppsjefene Odd Sverre Østlie og Anne Strømmen Lycke. Den gir Cautus Geo muligheten til å bruke NORSAR sin fiberoptiske overvåkningsløsning i egne systemer som kan være basert på radar, geofoner og kamerasystemer. Utløses ras utløses også varsling og mulig stengning av trafikk automatisk.

I Norge registreres nær 3000 skred på 260 ulike veistrekninger årlig. Det går i all hovedsak greit, men mellom 5 og 15 blir tatt av skred i året. I de mest alvorlige ulykkene går det liv. Seks strekninger er så langt satt på automatisk og kontinuerlig overvåkning.

En av disse er fylkesvei 51 i Lom. Der etablerte Cautus Geo automatisk overvåkning for ti år siden. I 2020 reddet systemet liv. Store snømasser dundret over veien 25. februar. Biler stoppet med god avstand til skredet som ble varslet med rødt trafikklys.

– Legger vi til NORSARs løsning i Lom, vil vi ha visshet om alle som eventuelt er på eller ved veibanen, sier Krangnes.

Fintfølende teknologi

NORSAR bruker ulike teknologier. Mye handler om å lytte etter rystelser med fiber og geofoner med unike programvareløsninger. Skredovervåkning av veistrekninger handler teknisk om å utnytte eksisterende telefiber-kabler eller legge nye langs vei og bane. Det gir stor robusthet. De ligger beskyttet og virker uavhengig av sikt og værforhold.

NORSAR oppsøkte Cautus Geo for å sjekke ut et mulig samarbeid tidligere i år.

– Vi ønsket å samarbeide med et norsk selskap med ekspertise innen sensorteknologi, sier Lycke.

– Teknologiene er komplementære. Nå kan vi dekke opp vesentlig mer, og vi kan verifisere om noen er inne i skred eller mellom skred. Det gir mer sikker kunnskap, og vi kan automatisk også gjenåpne veistrekninger med større trygghet, sier Østlie.

God kjennskap

Cautus Geo og NORSAR har god kjennskap til hverandre. Begge selskapene har lang fartstid med overvåkning og sikring mot naturfarer.

De er begge involvert i overvåkning og sikring mot større ras fra Åkneset. Der har begge selskapene installert mye utstyr for overvåkning av hver minste millimeter i det høyrisikoklassifiserte fjellmassivet.

– Avtalen åpner for en bredere, mer kostnadseffektiv og mer avansert tilnærming til sikkerhet og overvåkning av samfunnskritisk infrastruktur, sier Lycke.

Pressemelding og kontaktinformasjon hos Cautus Geo finnes her.